Infrastruktura rowerowa i sprawy lokalne > Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

Budżet Partycypacyjny 2018

(1/1)

jolajola1:
Projekty do BP tegorocznego - Praga Południe
(Moje tegoroczne południowopraskie projekty są nie tylko rowerowe, ale również pieszo-rowerowe. Porządkuję nawierzchnię i organizację ruchu, aby w miejscach, gdzie występuje ruch mieszany rowerowo-pieszy zlikwidować przyczyny konfliktów. Projektodawcy "rowerowi" z Pragi Płd działali w porozumieniu, specjalnie nie planowaliśmy dużych projektów, niech to będzie domeną miasta; my staraliśmy się lepiej zorganizować współistnienie.


Obszar ogólnodzielnicowy
Nr 18 ? (1819) Ucywilizować przejście piesze "Plażowa"(koszt 34 500,00 zł) https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12201 Projekt zakłada powiększenie strefy dla pieszych oraz rowerzystów od strony plaży.

Nr 10 ? (86) Przejazd rowerowy przez skrzyżowanie Grenadierów i Alei Stanów Zjednoczonych (koszt 270 000)  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9557  Wykonanie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ulicy Grenadierów z aleją Stanów Zjednoczonych na przedłużeniu drogi rowerowej i projektowanej infrastruktury rowerowej na Grenadierów

nr 28. (2320) - Lepsze oznakowanie przystanku autobusowego przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego
Celem projektu jest poprawienie oznakowania chodnika i drogi rowerowej przy przystanku Bohaterewicza 02, aby uniknąć kolizji między pieszymi a rowerzystami. https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12462

Saska Kępa
nr 7 ? (1360) Remont chodnika Wału Miedzeszyńskiego na rowerowym "Słonecznym Szlaku" (koszt 75 040,00 zł)  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11876
Projekt zakłada remont chodnika na rowerowej trasie przy Wale Miedzeszyńskim oraz dopuszczenie na nim ruchu rowerowego.

nr 4. (807) - Poprawa bezpieczestwa pieszych i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy Krynicznej - szerszy chodnik https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10825  Poszerzenie drogi dla rowerów i pieszych w ul. Wał Miedzeszyński, obecnie jest 1,28 cm bezpośrednio przy jezdni.

Kamionek
nr 3 ? (794) - Remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku Skaryszewskim (koszt 50 tys)
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11264   Projekt zakłada remont odcinka chodnika ul. Międzynarodowej przy Parku Skaryszewskim oraz zjazdu do Drukarza. Istnieje intensywny ruch pieszy, wózkowy, rowerowy.

Grochów Północny
nr 2. (795) - Kontraruch na ulicy Koprzywiańskiej. https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10823
Projekt polega na budowie drogi rowerowej wzdłuż Płowieckiej pomiędzy Rondem Mościciego przy Marsa a pętla na Gocławku, aby była możliwośc bezpiecznej podróży z Parku Leśnika na Zakole Wawerskie pełne dzikich ptaków

Grochów Południowy
nr 5. (2227) - Uzupełnienie drogi rowerowej przy Fieldorfa. https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12419  Połączenie istniejących dróg rowerowych celem ułatwienia poruszania się wzdłuż ul. Fieldorfa pomiędzy osiedlami Grochów Południowy a Gocław.

nr 15. (826) - Bezpieczna dzieciom, osobom starszym i dwukierunkowa dla rowerów Komorska, Gdecka, Pustelnicka, Omulewska, Czapelska, Męcińska, Tarnowiecka. https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10156  Projekt polega na dopuszczeniu ruchu rowerowego dwukierunkowo na ulicach jednokierunkowych bez dodatkowych pasów i bez potrzeby likwidacji miejsc parkingowych.

nr 17. (2288) - Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12451


Gocław
nr 5. (2360)  - Remont szlaku wzdłuż Kanału Gocławskiego - etap 1 https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12476  Celem projektu jest połączenie drogi rowerowej wzdłuż Kanału Nowa Ulga z drogą rowerową wzdłuż Kanału Gocławskiego oraz ułatwienie zjazdu na ul. Kapelanów AK po drugiej stronie szlaku.

nr 13. (2385) - Uzupełnienie drogi rowerowej przy ul. Jugosłowiańskiej
Droga rowerowa przy ul. Jugosłowiańskiej powinna zostać połączona z ciągami rowerowymi wzdłuż ul. Fieldorfa i Bora Komorowskiego. https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12491ps. moje projekty są w obszarze ogólnodzielnicowym i na Saskiej Kępie, polecam się, nr 10 i 18 oraz 7

jolajola1:
Projekty do BP tegorocznego - Wawer
Projekty rowerowe znalazły się tylko w obszarze ogólnodzielnicowym.

nr 31. Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów oraz wygodny wjazd rowerem na most (140)  https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9001
Projekt poprawi bezpieczeństwo na wybranych przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych i wjazdów bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika/drogi dla rowerów, tak by zapewnić bezpieczeństwo na przejściach i zapobiec wypadkom. Dodatkowo powstanie wygodny wjazd rowerowy na most Siekierkowski.

nr 44. Likwidacja więziennego spacerniaka na koronie Wału Miedzeszyńskiego (85) https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9554 Metalowe bariery na koronie Wału Miedzeszyńskiego upodobniają ciąg pieszo-rowerowy do więziennego spacerniaka. Projekt zakłada demontaż barier po obu stronach ciągu pieszo-rowerowego.

rowerozof:
Samo w czas :-)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej