Infrastruktura rowerowa i sprawy lokalne > Białołęka, Praga Północ, Targówek

Nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego na przebudowywanym wiadukcie ul.Modlińskiej

(1/2) > >>

gromanik:
Poniżej odpowiedź na moje pytania udzielona przez panią Agatę Choińską,
rzecznik ZMID-u, z której wynika, że zamiast kostki będą płyty
chodnikowe 50x50cm, co jest dziwne, bo od początku postulowany był przez
mnie asfalt. Niezrozumiały jest też dla mnie związek pomiędzy
bezpieczeństwem pieszych, a rodzajem nawierzchni - uważam, że
nawierzchnia asfaltowa jest dla pieszych bezpieczniejsza niż taka z płyt
chodnikowych, bo o wystającą płytę chodnikową można się potknąć (a
któraś płyta chodnikowa ułożona na piasku wcześniej czy później zacznie
wystawać), a o asfalt naprawdę trudno się potknąć - ja jeszcze nie
widziałem asfaltu, który by wystawał na tyle, żeby się o niego potknąć.
Poza tym asfalt układany jest na podbudowie z kruszywa łamanego
zagęszczanego mechanicznie, co sprawia, że nawierzchnia taka jest
znacznie trwalsza niż płyty chodnikowe ułożone na piasku - ma to
znaczenie chociażby ze względu na możliwość odśnieżania mechanicznego
lub przejazd służb technicznych po ciągu pieszo-rowerowym do miejsca
awarii.

Wygląda niestety na to, że cały czas najbardziej brany jest pod uwagę
komfort dostępu do instalacji podziemnych (który jest potrzebny w
sytuacjach incydentalnych) i projektuje się ten ciąg jako przykrywkę dla
rur, która niestety musi być i nie bierze się pod uwagę jej podstawowej
funkcji, czyli prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego...

Konkretny przykład zastosowania asfaltu na ciągu pieszo-rowerowym można
znaleźć na Powstańców Śląskich niedaleko Połczyńskiej, gdzie poszerzano
ulicę po przejęciu nieruchomości Państwa Gmurków.

Przyjęte Zarządzeniem nr 3618/2009 z 04-09-2009 "Standardy projektowe i
wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie" przewidują
obowiązek uzyskania zgody na odstępstwo od obowiązku zastosowania
nawierzchni asfaltowej od Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji
Pieszej Biura Drogownictwa i Komunikacji, do czego Zarząd Miejskich
Inwestycji Drogowych nie chce się zastosować, pomimo iż decyzja o
zmianie technologii wykonania nawierzchni została podjęta po wejściu w
życie standardów (które weszły w życie w dniu ogłoszenia, czyli
4.09.2009).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pomoc w wyegzekwowaniu
obowiązku zastosowania nawierzchni asfaltowej na ciągu pieszo -
rowerowym po wschodniej stronie przebudowywanego wiaduktu w ciągu ul.
Modlińskiej.

Z poważaniem
Grzegorz Romanik--- Cytat: Agata Choińska, rzecznik ZMID ---Witam Pana,
Zgodnie z projektem, ciąg pieszo- rowerowy zlokalizowany po wschodniej
stronie ul. Modlińskiej miał być wykonany z kostki. Dopuściliśmy jednak
zmianę rodzaju nawierzchni i wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich i
projektantem przebudowy uzgodniliśmy nowe, optymalne rozwiązanie.
Dotychczas proponowana przez projektanta fazowana kostka betonowa
została zamieniona na betonowe płyty chodnikowe 50 x50 , które
zapewniają zarówno bezpieczeństwo poruszających się tam pieszych jak i
wygodny przejazd rowerzystom.
Podkreślam, że ścieżka rowerowa jest zlokalizowana po zachodniej stronie
ul. Modlińskiej i będzie wykonana z czerwonego asfaltu, natomiast
chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego (czym de facto będzie ciąg
budowany po stronie wschodniej) musi uwzględniać potrzeby pieszych - w
tym przede wszystkim zapewnić im bezpieczeństwo.
--- Koniec cytatu ---

gromanik:


Raffi:
Piękne pismo. Ale powalająca zapewne będzie dopiero odpowiedź.

jarbla:
Dobre jest zdanie, które się kończy "...oraz kto ponosi odpowiedzialność za ich nieuwzględnienie". Ja bym jeszcze dodał sformułowanie "aby pociągnąć do odpowiedzialności" lub "wyciągnąć konsekwencje za niekompetencję wobec tej osoby"   ;D   Mam nadzieję, ze i tym razem gromanik odniesie zwycięstwo nad głupawym aparatem administracyjnym.

Pozdrawiam

gromanik:
Nie analizowałem jeszcze, na czym swoje rozumienie standardów opiera ZMID, ale już przynajmniej wiadomo, że ZMID chce dogodzić kosztem pieszych i rowerzystów RWE STOEN, który ma tam kable. Moim zdaniem decyzja o zmianie technologii wykonania nawierzchni jest oddzielną decyzją, a nie częścią wcześniej podjętej decyzji  ;D 
Inna sprawa, że ciąg pieszo-rowerowy moim zdaniem powinien łączyć w sobie wymagania dla chodnika i drogi rowerowej, a jeśli są różne, to powinny być zastosowane te o wyższym standardzie, czyli dla drogi rowerowej:

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej