Infrastruktura rowerowa i sprawy lokalne > Mokotów, Ursynów, Wilanów

Co dalej z Wołoską

(1/5) > >>

kaczor1:
Temat co prawda poruszany w wątku o pasach rowerowych na Woronicza i wątku o planie rowerowym dla Mokotowa ale myślę, że sprawa jest rozwojowa, stąd nowy wątek.
 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/BDUGOxB0LYNnOCO2JjYP19MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink

kaczor1:
Przedwczoraj ekipy remontowe kręciły się po DDR. 
Dziś uszkodzeń już nie było.

kaczor1:

--- Cytuj ---Warszawa dn. 16.07.2012


Do:
Zarząd Dróg Miejskich
00-801 Warszawa
Ul. Chmielna 120
zdm@zdm.waw.pl

Do:
Koordynator ds. Transportu Rowerowego
Dla dzielnicy Mokotów
Pani Małgorzata Kozłowska
malgorzata.kozlowska@mokotow.waw.pl

Mój znak 161/RK/07/2012


Dotyczy: Naprawy nawierzchni Drogi Dla Rowerów przy ulicy Wołoskiej.

1)   Niniejszym wnoszę o podjęcie niezwłocznych działań mających na
celu naprawę nawierzchni na Drodze Dla Rowerów, znajdującej się po
zachodniej stronie ulicy Wołoskiej, na odcinku od ul. Paszkowskiego do ul.
Dąbrowskiego, oraz przeprowadzenie kalibracji dekla i ramy studni
telekomunikacyjnej (SK1) znajdującej się na w/w odcinku.
Wypaczenia kostki brukowej oraz wystająca studnia, stanowią zagrożenie
dla osób poruszających się w/w drogą.
2)   Wnoszą o podjęcie działań mających na celu wymianę nawierzchni z
kostki brukowej na nawierzchnie bitumiczną, na odcinku od ulicy Świętego
Andrzeja Boboli do zakończenia DDR przed skrzyżowaniem ul. Wołoskiej z
ul. Racławicką, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z
pozyskaniem środków finansowych, umożliwiających wymianę nawierzchni w
kolejnym roku budżetowym.     


O podjętych działaniach w w/w sprawie, proszę o informacje drogą
elektroniczną, zgodnie z art.39 §1 KPA. lub w szczególnym wypadku,
listem zwykłym bez zwrotnego potwierdzenia odbioru.


Z poważaniem


Do wiadomości:
Biuro Drogownictwa i Komunikacji, 00-382  Warszawa, ul Solec 48
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 46/6

--- Koniec cytatu ---Odpowiedzi co prawda jeszcze nie dostałem, ale wczoraj:

kaczor1:
Nic się nie dzieje, więc piszę dalej.


--- Cytuj ---                Warszawa dn. 27.08.2012
 
 
                                                        Do:
                                                        Zarząd Dróg Miejskich
                                                        00-801 Warszawa
                                                        Ul. Chmielna 120
                                                        zdm@zdm.waw.pl
 
                                                        Do:
                                                        Koordynator ds. Transportu Rowerowego  Dla dzielnicy Mokotów
                                                        Pani Małgorzata Kozłowska
                                                        malgorzata.kozlowska@mokotow.waw.pl
Od:
.......
 
mój znak 251/RK/08/2012
 
Dotyczy: Naprawy nawierzchni Drogi Dla Rowerów przy ulicy Wołoskiej.
 
Szanowni Państwo
 
         W nawiązaniu do mojego pisma (161/RK/07/2012) oraz państwa odpowiedzi (ZDM-ZUWD-MCH-5541-268-12) dziękuje za szybką reakcje oraz informuje, iż dekiel studni telekomunikacyjnej został obniżony do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla użytkowników drogi.
 
1) Niestety z przykrością stwierdzam, że ekipy ZRiKD nie podjęły czynności naprawczych, związanych z nawierzchnią drogi, na odcinku wskazanym w w/w piśmie. W związku z powyższym, ponownie wnoszę o wykonanie napraw nawierzchni. Proszę o uwzględnienie przy wykonywaniu napraw faktu, iż obecnie miejscowo pozapadana nawierzchnia, powoduje zaleganie wody po opadach deszczu.
Zwracam również uwagę, iż jej stan, pogorszył się od momentu złożenia poprzedniego wniosku.
 
2) Ponadto wnoszę o naprawę sąsiadującego z DDR chodnika, którego nawierzchnia została zniszczona przez korzenie drzewa (zdjęcia w załączniku)
 
3) Ponadto wnoszę o podjęcie działań mających na celu wymianę nawierzchni z
kostki brukowej na nawierzchnie bitumiczną, na odcinku od ulicy Świętego
Andrzeja Boboli do zakończenia DDR przed skrzyżowaniem ul. Wołoskiej z
ul. Racławicką, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z
pozyskaniem środków finansowych, umożliwiających wymianę nawierzchni w
kolejnym roku budżetowym.
 
O podjętych działaniach w w/w sprawie, proszę o informacje drogą elektroniczną, zgodnie z art.39 §1 KPA. lub w szczególnym wypadku, listem zwykłym bez zwrotnego potwierdzenia odbioru.
                                                                                     Z Poważaniem
 
                                                                                     Roland Korczakowski
Do wiadomości:
Biuro Drogownictwa i Komunikacji, 00-382  Warszawa, ul Solec 48
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 46/6
 
Załączniki: Fotografie przedstawiające uszkodzenia nawierzchni
 

https://plus.google.com/u/0/photos?tab=wq#photos/104513859111760383716/albums/5769051189993626705

--- Koniec cytatu ---

Raffi:
Rada: Staraj się trzymać standardu: 1 pismo = 1 sprawa.

Wtedy nie będziesz miał sytuacji, że sobie wybierają postulaty do realizacji i takie do olania. Docelowo oznacza to mniej roboty z poganianiem ich ;)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej