Infrastruktura rowerowa i sprawy lokalne > Sprawy urzędowe - pisma, wnioski i tym podobne.

Aktualizacja standardów projektowania i wykonania tras rowerowych

(1/4) > >>

vit:

--- Cytuj ---Konsultujemy "standardy rowerowe"
Pomóż nam w aktualizacji standardów projektowania i wykonania tras rowerowych! W dniach 18.02.-10.03. odbędą się konsultacje społeczne nowych "standardów rowerowych", które stanowią aktualizację dokumentu przygotowanego i przyjętego 6 lat temu.
"Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie" zostały wprowadzone 4 września 2009 r. zarządzeniem pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wówczas było to rewolucyjne opracowanie ? wprowadziło m. in. obowiązek stosowania nawierzchni asfaltowej, odpowiednich szerokości tras, promieni skrętów, skrajni rowerowej. Uregulowało również zasady prowadzenia ruchu rowerowego w zależności od klasy drogi ? dzięki temu na mniej ruchliwych ulicach zamiast wydzielonych dróg dla rowerów pojawiają się pasy i kontrapasy rowerowe lub elementy uspokojenia ruchu. Od tego czasu w Warszawie powstało 250 km nowych, asfaltowych tras (to już ponad połowa wszystkich), stanęło też kilka tysięcy wygodnych stojaków typu "U" (wcześniej popularne były raczej ?wyrwikółka?).

Dziś, po ponad 6 latach od uchwalenia "Standardów", wymagają one aktualizacji. Część zapisów wraz z rozwojem sieci straciła na aktualności, zaś niektórych regulacji brakuje w "Standardach". Przede wszystkim jednak, konieczne jest dostosowanie dokumentu do znowelizowanych rozporządzeń wykonawczych do Prawa o ruchu drogowym, wprowadzających m. in. zasady wyznaczania śluz rowerowych, sierżantów czy kontraruchu. Na podstawie umowy z dnia 02.12.2015 roku Wykonawca, firma ViaVistula z Krakowa przygotowała projekt nowej wersji Standardów ? znajduje się w załączonym pliku.

Teraz chcemy, aby na temat projektu nowych Standardów wypowiedzieli się sami mieszkańcy. Od dnia 18.02. do 10.03. potrwają konsultacje społeczne projektowanej wersji dokumentu. W ramach konsultacji społecznych, zorganizujemy dwa spotkania konsultacyjne. Uwagi będzie można też składać pisemnie i elektronicznie do dnia 10.03. włącznie.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Standardy będą podstawą rozwoju tras rowerowych na kolejne lata, m.in. przy opracowywaniu projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na rozwój sieci rowerowej w aglomeracji warszawskiej zarezerwowano w ramach tego programu ok. 64 mln euro ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Aktualizacja Standardów jest także współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

TERMINY SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH:

    01.03.2015, godz. 17:30 - Warsztat, pl. Konstytucji 4
    08.03.2015, godz. 17:30 - Centrum Społeczne PACA 40

ADRESY, NA KTÓRE MOŻNA PRZESŁAĆ UWAGI:

    E-mailem: rowery@um.warszawa.pl
    Pocztą: Wydział Zrównoważonej Mobilności, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

--- Koniec cytatu ---

Tyle napisało Miasto od siebie.
Uzgodniliśmy, że w tym wątku wpisujemy nasze uwagi, które w okolicach 7-8 marca przedyskutujemy i wyślemy jako uwagi Masy.
Nie krępujcie się zgłaszać uwagi, nawet najbardziej absurdalne.

W celu ułatwienia przesłania uwag założona została skrzynka pocztowa: kontakt.wmk@interia.pl
Powodem jest to, że nie każdy lubi wklepywać/przeklejać w forum, gdzie tekst się rozjeżdża, a i tak większość z nas pisze w jakimś edytorze...
Proponuję powszechnie stosowane edytory tekstu.

Niezależnie od wszystkiego ma być merytorycznie, w drugim głosie ładnie :)

Ważne jest też uzasadnienie uwag. Samo określenie "zapis jest do bani" niewiele wnosi ;) , aczkolwiek oddaje stosunek autora wpisu do zagadnienia.

Jeszcze jedno.
Dokument zawieszony na stronie Urzędu jest co prawda w formacie dokumentu pdf, ale nie jest zabezpieczony, tj. można z niego kopiować. Co prawda format tekstu się sypie, ale chociaż nie trzeba fragmentów bezmyślnie przepisywać, co w niektórych innych dokumentach się zdarza.

Czekamy na uwagi, niezależnie od tego gdzie i w jakiej formie przekażecie.

Franc:
Uwagi do Projektu Standardów rowerowych WOF

1.   Ciągłość infrastruktury rowerowej MUSI (a nie powinna) być zapewniona!
Sytuacja, która ma miejsce na ul. Fieldorfa w Warszawie (pomiędzy ul. gen. R. Abrahama a Kanałem Gocławskim) nie może mieć miejsce. 
Standardy powinny obligować projektanta, wykonawcę i zamawiającego do zapewnienia bezpiecznego włączenia się do ruchu ogólnego w przypadku końca wydzielonej infrastruktury rowerowej oraz zapewnienia wjazdu z jezdni na wydzieloną infrastrukturę rowerową. Pomysły jakoby rowerzysta mógł zsiąść /wysiąść z roweru w celu prowadzenia go są równie niedorzeczne jak wysiadanie przez kierowców z pojazdów, żeby przepchać je przez skrzyżowanie.
Obowiązek ciągłości infrastruktury dotyczy też skrzyżowań na których MUSZĄ być wyznaczane przejazdy rowerowe będące w ciągu DDR lub DDRiP. W sytuacji, gdy nie ma fizycznej możliwości wykonania przejazdu, ruch rowerowy musi być wprowadzony na jezdnię, tak, aby rowerzyści mogli pokonać skrzyżowanie na warunkach ogólnych a za skrzyżowaniem muszą być wykonane wjazdy na DDR lub DDRiP.
Powyższe sytuacje sprzyjają ignorowaniu prawa (kontynuacja jazdy po chodniku w jedną stronę lub jazdy po jezdni w ruchu ogólnym w drugą stronę, przejeżdżania po pasach dla pieszych) przez rowerzystów i pogarszają wzajemne relacje pomiędzy wszystkimi użytkownikami infrastruktury drogowej.

2.   ?Obligatoryjność stosowania? zamiast ?zalecenia stosowania? w zakresie wykonania nawierzchni DDR i jej przekrojów poprzecznych
Sformułowania ?Zaleca się? odnośnie poprzecznych przekrojów tras rowerowych powinny być zastąpione sformułowaniem ?Musi być? szczególnie w zakresie pochylenia zakrętów do wewnątrz oraz jakości wykonania nawierzchni.
W standardach musi być też wyszczególniony obowiązek poszerzania DDR na łukach.

3.   Wprowadzenie fakultatywności korzystania z współdzielonej z pieszymi infrastruktury rowerowej.
Współdzielona z pieszymi infrastruktura rowerowa powinna być fakultatywnym rozwiązaniem, z którego mogą korzystać mniej wprawni rowerzyści rekreacyjni. Zaawansowani rowerzyści przemieszczający się szybko w celach komunikacyjnych lub treningowych muszą mieć możliwość korzystania z jezdni w ruchu ogólnym lub z pasów rowerowych na jezdni.

4.   Średni czas tracony w punktach kolizji
Standardy muszą zobowiązywać projektanta, wykonawcę oraz zarządcę drogi do zapewnienia przejazdu rowerzysty przez skrzyżowania z tą samą ilością zatrzymań co pojazdy poruszające się jezdnią w równoległym kierunku. Nie można dopuszczać do sytuacji, gdzie pojazdy poruszające się jezdnią przez skrzyżowanie mogą je pokonać na jednym cyklu świateł a rowerzyści jadący DDR przebiegającą równolegle muszą się zatrzymywać co najmniej na jednym świetle czerwonym. Powoduje to u bardziej doświadczonych rowerzystów chęć ominięcia wydzielonej DDR lub DDRiP i poruszania się szybciej i wygodniej jezdnią, w ruchu ogólnym. Najlepsze antyprzykłady znajdują się np. na skrzyżowaniu ul. Puławskiej z POW i ul. Puławskiej z ul. rotm. W. Pileckiego i ul. Poleczki w Warszawie.

Poszło też imejlem.

vit:
Dołożymy do reszty.
Dzięki.

mk1111:
Na ten moment zamykam zbieranie opinii i uwag. Zgłosiło je 5 osób. Teraz obróbka w jeden dokument. Najdalej w środę uwagi idą do ZDM.

Franc:
Ale pokażecie co napisaliście? :D
Może być przed posłaniem dalej

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej