Infrastruktura rowerowa i sprawy lokalne > Polska i Świat

Ścieżki Katowickie

(1/3) > >>

Cezex:
http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,7334848,Katowice_buduja_rowerowe_sciezki_przeszkod.html

Narzekają na poszatkowanie ścieżek rowerowych i tor przeszkód, a to przecież sama frajda takie urozmaicenia na drodze:D

Nie tylko tam tak zresztą jest... W stołecznej wsi na ten przykład:)

Bear:
a żeby było łatwiej obowiązuje wszechobecny przepis o obowiązku korzystania ze ścieżek ;0)

SeBeQ:

--- Cytat: Bear ---a żeby było łatwiej obowiązuje wszechobecny przepis o obowiązku korzystania ze ścieżek

--- Koniec cytatu ---

Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 98 poz. 602

USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym.

(Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)

Dział II
Ruch drogowy
Rozdział 1
Zasady ogólne

Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga - szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Bear:
Oddział 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Art. 33.

1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.

modyfikowałem, bo chciałem wytłuścić bądź skolorować (zatło się coś) tekst:
jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.

Administrator Comment Poprawione. ;)

SeBeQ:
Więc pozostaje tylko Sąd, a jego wyroki to... można równie dobrze monetą rzucić :D

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej