Inne sprawy rowerowe > Porady

Słupki U-12c - bez odblasków i obrysowania skrajnią.

<< < (2/2)

mp0011:
...no i dostałem wyrok nakazowy, od którego się odwołuję.

Jeżeli ktoś ma namiary na jakiegoś przystępnego prawnika pro-rowerowego, proszę o PW.


--- Cytuj ---"...obwinionego o to, że:
w dniu 14 sierpnia 2016, około godz. 01:45 w Warszawie na drodze publicznej, drodze dla rowerów, Al. Ujazdowskich przed ulicą Piękną naruszył zasady przewidziane w art. 3 ust. 1 PoRD, w ten sposób, że kierując rowerem, nie zachował należytej ostrożności podczas jazdy, w wyniku czego najechał na słupek odgradzający jezdnię od drogi dla rowerów, powodując uszkodzenie roweru, czym spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

tj. o czyn z art. 86 $ 1 kw w zw. z art 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o Ruchu Drogowym" (...)
--- Koniec cytatu ---

Ponadto, niniejszym, z dniem dzisiejszym, na mocy Art. 3 ust. 1 PoRD który brzmi:

--- Cytuj ---Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga ? szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
--- Koniec cytatu ---

zaniechuję (zaniechiwam?) jazdy drogami dla rowerów, gdyż jest to "działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa".


P.S.
Widoczniść słupków podczas jazdy:
https://www.youtube.com/watch?v=dBZCS6YOuz8
https://youtu.be/R-8fyrTkhPI?t=26

P.P.S.
Wytłumaczy mi ktoś czemu jako pokrzywdzony figuruje ZDM?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej