Infrastruktura rowerowa i sprawy lokalne > Ochota, Włochy, Ursus

Konsultacje społeczne w sprawie parku Korotyńskiego

(1/1)

oelka:
http://www.urzadochota.waw.pl/page/index.php?str=705

Przedstawiamy Państwu koncepcję modernizacji parku Korotyńskiego, położonego na terenie dawnych fortów na Rakowcu. Celem opracowania jest uporządkowanie parku i uatrakcyjnienie jego programu rekreacyjnego, ale przede wszystkim wydobycie walorów krajobrazowych i historycznych, wynikających z obecności na tym terenie relatywnie dobrze zachowanych pozostałości Punktu Oporu Rakowiec fragmentu fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa.

Koncepcję w prezentowanym Państwu kształcie przygotowała firma Pleneria Sp. z o.o. w listopadzie 2009 r., na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ochota. Opracowanie zostało zaakceptowane przez ochockich radnych i uzyskało pozytywną opinię Stołecznego Konserwatora Zabytków, który, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowca, pełni nadzór konserwatorski nad całym terenem parku.

Szczegóły opracowania zaprezentują i ewentualne wątpliwości wyjaśnią jego autorzy podczas otwartego spotkania z mieszkańcami. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 21 stycznia 2010 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 264 im. Gabrieli Mistral na ulicy W. Skorochód-Majewskiego 17.

W planach można odnaleźć również drogę pieszorowerową...

Wizualizacje:
http://www.urzadochota.waw.pl/page/index.php?str=706

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej