Infrastruktura rowerowa i sprawy lokalne > Aglomeracja Warszawska

10.10.2010 Piknik Rowerowy z Radiem Hobby

(1/1)

SeBeQ:
Piknik Rowerowy z Radiem Hobby

http://radio.hobby.pl/?p=1059

Już wkrótce odbędą się zma­ga­nia spor­towe, w któ­rych każdy jest wygranym.

Jeśli masz rower, kask, dobrą kon­dy­cję i przede wszyst­kim żyłkę spor­tową zapisz się już dziś!

Star­tu­jemy 10 paź­dzier­nika spod Urzędu Mia­sta Legio­nowo o godzi­nie 8:30.

Wię­cej infor­ma­cji w Regulaminie:
http://radio.hobby.pl/wp-content/uploads/2010/09/Piknik_Rowerowy_z_Radiem_Hobby_894_FM.pdf.

gromanik:
Dostałem przed chwilą informację od organizatora, że piknik został odwołany z przyczyn technicznych...

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej