Infrastruktura rowerowa i sprawy lokalne > Śródmieście, Wola

stojaki rowerowe przy XI LO

(1/1)

mplonski:
Zgodnie z prośbą kilku osób na dzisiejszej przedmasówce, publikuję pismo wysłane do XI LO w sprawie wymiany "wyrwikółek" na dobre stojaki. Można także zmodyfikować i wykorzystać jeśli jeszcze nie ma żadnych stojaków.


--- Cytuj ---Witam,

zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę stojaków rowerowych znajdujących się w strefie parkingu dla samochodów przy XI LO im. Mikołaja Reja. Wnioskuję, by zamiast aktualnie postawionych "wyrwikółek" postawiono stojaki w kształcie odwróconej litery "U".

Swoją prośbę argumentuję brakiem możliwości odpowiedniego zabezpieczenia roweru oraz ewentualnymi uszkodzeniami pojazdu podczas mocnego wiatru lub działań chuligańskich.

Aktualne stojaki nie pozwalają odpowiednio przypiąć roweru, tj przypiąć jednocześnie ramy oraz koła dobrą blokadą (np kłódką szaklową zwaną u-lockiem), a wymuszają na rowerzyście przypinanie samego koła, które jest elementem ruchomym i może być bardzo szybko odłączone od roweru, a pozostała część pojazdu może zostać skradziona.

Innym problemem, z którym można się spotkać w przypadku "wyrwikółek" jest możliwość uszkodzenia roweru podczas wiatru czy działań chuligańskich. Pod wpływem tych czynników bardzo często zdarzały się na przykład złamania obręczy kół - koło przyczepione do parkingu nie wytrzymywało sił działających na resztę roweru.

Ponadto, aktualne ustawienie stojaków powoduje, że większość z nich nie może zostać wykorzystana ze względu na małą powierzchnię boksu, a przy przyczepieniu dwóch rowerów do stojaka znajdującego się naprzeciwko furtki jest bardzo utrudnione przejście z rowerem do innej części parkingu. Ponadto, biorąc pod uwagę, że rower ma średnią szerokość około 0,5m - przyczepienie rowerów do sąsiadujących stojaków także jest niemożliwe. Problem występuje także gdy dwie osoby chcą zabrać sąsiadujące rowery - jedna z nich musi czekać, aż druga odepnie rower, przygotuje go do jazdy i odjedzie.

Wnioskuję, by nowe stojaki były w kształcie odwróconej litery "U" - pozwala to wyeliminować aktualne problemy. Przykładem są miejskie parkingi rowerowe stawiane najczęściej przez Zarząd Dróg Miejskich we współpracy z Wydziałem Transportu Rowerowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przykłady nowoczesnych stojaków rowerowych przy uczelniach w Warszawie znajdują się na http://forum.zm.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=1547 .

Proponuję, by nowe stojaki były ustawione prostopadle do budynku szkoły, w odległości około 50cm - 1m od samego budynku. Proszę także o zmianę ogrodzenia parkingu, aby zaparkowanie roweru na parkingu nie powodowało problemów z wjazdem kolejnych pojazdów. Można to zrealizować usuwając równoległą do szkoły część ogrodzenia, a w jej miejscu stawiając np słupki blokujące U12-C lub inne oznakowanie, które wyraźnie wskaże granice boksu. Ewentualnie można całkowicie usunąć aktualne ogrodzenie, co polepszy wrażenia estetyczne oraz całkowicie wyeliminuje problem z wjeżdżaniem na parking.

Innym rozwiązaniem jest ustawienie parkingów równolegle do budynku szkoły oraz całkowite usunięcie ogrodzenia - nie będzie to przeszkadzało samochodom wjeżdżającym na parking. W takim wypadku wymagana odległość stojaków od budynku szkoły to około 1,5-2m, a między stojakami - około 1-1,5m.

Jeśli zostałyby postawione 2 nowoczesne parkingi rowerowe, pozwoli to na spokojne zaparkowanie nawet do 8 rowerów. Czasem rowerzyści przypinają swoje rowery jeden do drugiego, co może spowodować, że przy stojakach będzie stać nawet kilkanaście rowerów.

Zwracam się także z prośbą o zadaszenie boksu rowerowego. Padający deszcz spokojnie dostaje się do mechanicznych części roweru, co może powodować konieczność częstszych przeglądów roweru oraz smarowania wszystkich elementów ruchomych. Ponadto, ptaki przesiadujące na parapetach mogą powodować zagrożenie zabrudzeniem roweru.

Przesyłam kopię wiadomości do Zielonego Mazowsza - organizacji zajmującej się także ruchem rowerowym oraz Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jestem przekonany, że w razie problemów oba organy będą służyć pomocą w zmianie stojaków rowerowych.

Proszę o poinformowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie na ten adres e-mail lub listem zwykłym bez zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Maciej Płoński
Śródmiejska Grupa Lokalna Warszawskiej Masy Krytycznej
// tutaj mój adres

DW:
1)
Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46/6
00-695 Warszawa
biuro@zm.org.pl

2)
Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej
ul. Solec 48
00-382 Warszawa
drogownictwo@warszawa.um.gov.pl
--- Koniec cytatu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej