Infrastruktura rowerowa i sprawy lokalne > Mokotów, Ursynów, Wilanów

[Wilanów] Ul. Klimczaka

(1/2) > >>

pch:
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy :)

W zeszłym miesiącu Urząd Dzielnicy Wilanów ogłosił konsultacje dotyczące przebudowy ul. Klimczaka na terenie Wilanowa Zachodniego.

http://wilanow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:ulica-f-klimczaka-koncepcja&catid=34&Itemid=197

W zaproponowanym kształcie ulica z przekroju 1x2 przebudowana ma być na 2x2 i ma również powstać DDR po północnej stronie. Mnie osobiście pomysł przekształcenia drogi lokalnej z uspokojonym ruchem w kolejną arterię się nie spodobał. Chciałbym zachęcić wszystkich innych którzy widzieli by w tym miejscu lepsze rozwiązania do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Urząd Dzielnicy. Swoje uwagi i opinie można przesyłać na adres: infrastruktura@wilanow.pl

pch:
Poniżej jest treść pisma które wysłałem w ramach konsultacji:

--- Cytuj ---Piszę w celu wyrażenia swoich uwag do wstępnej koncepcji przebudowy ulicy Klimczaka pomiędzy ulicami Kieślowskiego i Przyczółkową.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Warszawy Klimczaka jest ulicą o charakterze lokalnym. Nie ma powodu by zmieniać charakter tej ulicy z lokalnej na tranzytową. Ruch na tej ulicy nie wymusza zwiększenia jej przepustowości dla ruchu samochodowego. Lepszym rozwiązaniem jest rozwiązanie obecnie istniejące - jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu dla ruchu samochodowego z ruchem uspokojonym, ale z jednym wyjątkiem - uspokojonym za pomocą progów wyspowych, tak by w przyszłości można by tędy przeprowadzić linię autobusową i by rowerzyści mogli swobodnie obok takiego progu przejechać. Obecnie istniejące progi, ze względu na inny rozmiar kół roweru i masę, wymuszają na rowerzystach znacznie większe zmniejszenie prędkości niż w przypadku samochodów, co nie jest zasadne. Rowerzyści próbują obecnie istniejące progi wymijać przy samym krawężniku, co z kolei nie jest bezpieczne.
Gdyby jednak uznano za celowe odseparowanie ruchu samochodowego od rowerowego, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie pasów rowerowych przy obu skrajniach jezdni. Pozwoliło by to na swobodne wyprzedzanie rowerzystów przez kierowców lub kierowców przez rowerzystów. Jednocześnie pasy rowerowe są tańsze w budowie, co pozwoli zaoszczędzić tak ograniczone środki budżetowe, ale też dużo bezpieczniejsze w użyciu.
Proponowane utworzenie oddzielnej drogi dla rowerów nie jest dobrym pomysłem. Drogi takie sprawdzają się na ulicach o wielkim natężeniu ruchu samochodowego przy prędkościach powyżej 50 km/h, takich jak np. ulica Przyczółkowa. Warto nadmienić, że ulica Klimczaka nie jest czysto tranzytowa dla ruchu rowerowego. Znajdują się i są planowane lokale usługowe, biurowe i mieszkalne, zatem ważnym jest by przewidziano dojazd rowerem również do południowej pierzei tejże ulicy. Utworzenie odseparowanej drogi dla rowerów w proponowanym kształcie uniemożliwi dotarcie do południowej pierzei. Tym samym rowerzyści nie będą chcieli korzystać z takiej drogi, ponieważ pogorszy ona warunki jazdy rowerem w stosunku do stanu obecnego. Równie bezzasadne wydaje się utworzenie drogi rowerowej w ciągu ulicy Kieślowskiego. Podobne błędy popełniono przy budowie ulicy Sarmackiej, która jest niebezpieczna dla niechronionych uczestników ruchu drogowego ze względu na brak separacji pieszych i rowerzystów, a ze względu na brak wygody i praktyczności w jej użytkowaniu, jest po prostu przez rowerzystów często niewykorzystywana, gdyż jezdnia ulicy Sarmackiej stwarza dużo lepsze warunki do jazdy rowerem.
Dla uzasadnienia tego, że lepszym rozwiązaniem są pasy rowerowe, zacytuję Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5523/2010 z dnia 18-11-2010:
"Wprowadzanie pasów dla rowerów jest najbardziej efektywną formą rozwoju infrastruktury rowerowej (..) Drogi rowerowe są wówczas ściśle powiązane z układem drogowym, co sprawia, że trasy przejazdu dla rowerów są bardziej czytelne. Po zakończeniu pasa dla rowerów ruch rowerowy może być kontynuowany z wykorzystaniem pasów dla ruchu samochodowego i może się odbywać na ogólnych zasadach ruchu drogowego. Ruch rowerowy na pasach dla rowerów odbywa się na jezdni, co znacznie eliminuje punkty kolizji z ruchem pieszym, zapewnia możliwość wykorzystywania nawierzchni jezdni (najczęściej bitumicznej) oraz odśnieżanej w warunkach zimowych. Wyznaczanie pasów dla rowerów jest także działaniem najtańszym z punktu widzenia rozwoju sieci dróg dla rowerów."

Podsumowując, tworzenie oddzielnej drogi rowerowej i to jedynie przy północnej pierzei Klimczaka jest rozwiązaniem pogarszającym warunki jazdy rowerem i co równie istotne, zmniejszającym bezpieczeństwo rowerzystów poprzez stworzenie większej liczby potencjalnych punktów kolizyjnych. Celowe jest uspokojenie ruchu, ale z wykorzystaniem progów wyspowych i ewentualnie wyniesionych tarcz skrzyżowań/przejść dla pieszych. W przypadku gdyby uznali Państwo, że celowe jest oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego, dużo lepszym rozwiązaniem są pasy rowerowy w ciągu jezdni ulicy Klimczaka (i Kieślowskiego).  Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie moich uwag, proszę o kontakt drogą elektroniczną.
--- Koniec cytatu ---

fionotron:
Czasami kręcę ul. Klimczaka i jak na Miasteczko Wilanów, uważam że jest tam dosyć duży ruch samochodowy, od wjazdu Z ul.Przyczółkowej są spowalniacze i sznury samochodowe muszą zwalniać - jest też oddzielna nitka tej ulicy zupełnie nie wykorzystana...
A i trochę rowerzystów też tam jeździło przez cały rok... 

rowerzysta:
To to jest droga lokalna?

Przy wyjeździe na Przyczółki rzadko mi się trafia, żebym mógł przejechać bez przepuszczania paru samochodów, a pewnie do końca roku ruch zostanie dodatkowo zasilony dwoma osiedlami i Urzędem, z petentami kręcącymi się przez cały czas jego działania.

A przy okazji część dalsza ulicy - http://wilanow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1534:klimczaka-jaka&catid=34&Itemid=197

robertrobert1:
A oto co ja skrobnąłem...

Witam,
Z wielkim niepokojem obejrzałem plany przebudowy ulicy Klimczaka. Uważam, że ulica o takim charakterze nie ma racji bytu w środku dużego osiedla mieszkalnego. A oto szczegóły.

    Sam wjazd na i wyjazd od ul Przyczółkowskiej będzie odbywał się po jednym pasie ruchu i w dodatku tylko w jednym kierunku tzn wjazd na Klimczaka jest od strony Czerniakowskiej a wyjazd od strony Konstancina. Taka organizacja ruchu będzie powodować na najbliższych skrzyżowaniach zwiększony ruch na lewoskrętach.
    Wydzielenie dwóch niezależnych jezdni spowoduje potężne problemy z parkowaniem na jednym z pasów drogowych, dokładnie południowym, czyli tym który przylega bezpośrednio do budynków.
    Wydzielenie drogi dla rowerów po jednej stronie drogi jest błędem gdyż ogranicza to bezpośredni dojazd rowerem do potencjalnych celów podróży. W konsekwencji i tak będziemy obserwować ruch rowerowy na południowym pasie drogi gdyż  właśnie w tym miejscu są sklepy, lokale użytkowe bądź mieszkalne czyli potencjalne cele podroży. Zatem aby rowerzyści mogli dojechać do nich to będą i tak jeżdzić albo po jezdni albo po chodniku.
    Wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniu z ul Sarmacką jest niepożądane i spowoduje tylko zwiększenie prędkości a tym samym zmniejszenie bezpieczeństwa w centrum dużego osiedla o znacznym ruchu pieszym.

Moja propozycja przebudowy ulicy jest następująca.

    Wydzielenie dwóch jezdni ale po jednym pasie ruchu w każdym kierunku
    wydzielenie w pasie drogowym miejsc do parkowania
    zawężenie wlotów na każdym skrzyżowaniu do jednego pasa z jednoczesnym wprowadzenie ruchu kołowego na każdym skrzyżowaniu.
    wydzielenie dróg dla rowerów lub pasów dla rowerów po obu stronach drogi czyli na jezdni północnej i na jezdni południowej
    Na skrzyżowaniu z ulicą Sarmacką Przejazdy dla rowerów powinny być usytuowane na wszystkich wlotach
    Zaniechanie budowy parkingu przy skrzyżowaniu Klimczaka z Przyczółkowską.  W tym rejonie czyli w rejonie skrzyżowania Przyczółkowskiej z aleją Wilanowską istnieją już dwa duże parkingi o pojemności kilkuset miejsc więc budowanie kolejnego nie ma sensownego wytłumaczenia.

Liczę, że w trosce o bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego i zapewnienie komfortu życia obecnych mieszkańców Państwo uwzględnią mój głos.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej