Infrastruktura rowerowa i sprawy lokalne > Mokotów, Ursynów, Wilanów

Co dalej z Wołoską

<< < (2/5) > >>

kaczor1:

--- Cytat: Raffi w 09 Wrz 2012, 13:19:25 ---Rada: Staraj się trzymać standardu: 1 pismo = 1 sprawa.

Wtedy nie będziesz miał sytuacji, że sobie wybierają postulaty do realizacji i takie do olania. Docelowo oznacza to mniej roboty z poganianiem ich ;)

--- Koniec cytatu ---
Tak wiem.
Dodam, że 1 pismo = 1 sprawa, ułatwia korespondencje, gdy sprawa zaczyna być złożona i włączają się w nią kolejne komórki administracji państwowej. 

Niestety, w tym przypadku, wyszło na wierzch moje lenistwo. Zwyczajnie nie chciało mi się pisać oddzielnych, bo to praktycznie ta sama lokalizacja ::)
 
Efekt taki, że i tak trzeba było napisać kolejne.

 

Maćkofff:

kaczor1:

--- Cytuj ---Warszawa dn. 07.06.2013


Do:
Zarząd Dróg Miejskich
00-801 Warszawa
Ul. Chmielna 120
zdm@zdm.waw.pl

Od
...

Mój znak 071/RK/06/2013



Dotyczy: Naprawy nawierzchni na przejeździe przez tory tramwajowe ul.
Wołoska

Niniejszym wnoszę o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu
przeprowadzenie napraw nawierzchni jezdni ul. Wołoskiej na przejeździe
przez tory tramwajowe. Wypiętrzenie asfaltu powstało na bezpośrednim
stuku jezdni z torowiskiem, stwarzając zagrożenia dla osób
korzystających z pojazdów jednośladowych. Link wskazujący lokalizacje,
nie odzwierciedla faktycznego stanu nawierzchni:  http://goo.gl/maps/F0MQ8




O podjętych działaniach w w/w sprawie, proszę o informacje drogą
elektroniczną, zgodnie z art.39 §1 KPA. lub w szczególnym wypadku,
listem zwykłym bez zwrotnego potwierdzenia odbioru.




Z poważaniem



--- Koniec cytatu ---

kaczor1:
W związku z tym, że przez rok nasz dzielny ZDM nie poradził sobie z naprawą, skrobnąłem kolejne pisemko.
Jak zwykle przed wysłaniem czekam na wasze uwagi.


--- Cytuj ---Warszawa dn. 17.07.2013


Wiceprezydent miasta Stołecznego Warszawy
Jacek Wojciechowicz
pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa   skargi@um.warszawa.pl


....

Mój znak 171/RK/07/2013

SKARGA


Dotyczy:  Naprawy nawierzchni Drogi Dla Rowerów przy ulicy Wołoskiej.

W związku z faktem niepodjęcia skutecznych działań związanych z usunięciem uszkodzeń nawierzchni w tym brak należytego nadzoru nad zlecanymi pracami, opieszałością oraz tolerowanie sytuacji, która pogarsza stan bezpieczeństwa na drodze,
wnoszę skargę na Zarządcę Drogi Dla Rowerów usytuowanej przy ul. Wołoskiej w Warszawie, którym jest Zarząd Dróg Miejskich.

16.07.2012 (161/RK/07/2012)
Wysłałem wniosek o dokonanie napraw na odcinku od ul. Paszkowskiego do ul. Dąbrowskiego, oraz przeprowadzenie kalibracji dekla i ramy studni telekomunikacyjnej (SK1) znajdującej się na w/w odcinku.
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg wykonał pracę związane z kalibracją studni, jednak prace naprawcze związane z nawierzchnią nie zostały wykonane.

27.08.2012 (251/RK/08/2012)
W związku z brakiem działań ze strony ZDM, ponownie wysłałem wniosek o wykonanie napraw z załączoną dokumentacją zdjęciową

31.08.2013 (data otrzymania 04.09.2013, ZDM-ZUWD/G/ZKU-5541-173-2-12)
ZDM Przesyła Pismo do ZRiKD oraz do ZOM celem usunięcia niedogodności.

Do tego czasu na wskazanym odcinku, nie wykonano skutecznych napraw (fotografie w załączniku). Stan nawierzchni Drogi nie uległ poprawie, stan nawierzchni chodnika nadal jest fatalny i powoduje, iż piesi chodzą po przestrzeni przeznaczonej dla rowerzystów, co stwarza zagrożenie zarówno dla użytkowników Drogi Dla rowerów jak i samych pieszych.

W związku z powyższym, wnoszę skargę jak w sentencji.

O podjętych działaniach w w/w sprawie, proszę o informacje drogą elektroniczną, zgodnie z art.39 §1 KPA. lub w szczególnym wypadku, listem zwykłym bez zwrotnego potwierdzenia odbioru.


Z poważaniem


...






Do wiadomości:
1 Biuro Drogownictwa i Komunikacji, 00-382  Warszawa, ul Solec 48
2 Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 46/6
 3 Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej Łukasz Puchalski rowery@um.warszawa.pl

Załączniki
Dokumentacja zdjęciowa z dnia
Pisma nr ?.

--- Koniec cytatu ---

kaczor1:




A dziś dostałem


--- Cytuj ---W związku z Pana licznymi wnioskami dotyczącymi naprawy uszkodzeń nawierzchni Drogi dla Rowerów przy ul.Wołoskiej, Zakład Remontów i Konserwacji Dróg - Wydział Drogowy Mokotów, zaprasza Pana serdecznie na spotkanie w dniu jutrzejszym tj. 7.08 2013 o godz 10.00 przy ul. Wołoskiej na wys nr 137, z przedstawicielami ZDM-u , ZRIKD, ZOM-u i MPWiK celem ustalenia planu podjęcia działań majacych na celu likwidację opisanych przez Pana niedogodności.
Bardzo prosimy o Pana obecność w dniu jutrzejszym.
 
Z poważaniem,
 
Katarzyna Kazubek
Wydział drogowy Mokotów

--- Koniec cytatu ---

Więc jeśli ktoś z Mokotowa z ramienia rowerowych działaczy miał by ochotę uczestniczyć w spotkaniu, serdecznie zapraszam.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej